Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 20 2012

dominique
19:16
"Obiecaj mi że jutro rano się uśmiechniesz. Nawet jeśli będzie szaro. Nawet jeśli będziesz miał opuchnięte powieki, ciężkie myśli i żadnych nowych wiadomości w telefonie. Obiecaj mi."
— Anonim
Reposted fromskinnyminde skinnyminde viamefir mefir
dominique
19:14
6597 6091 390
Reposted frommoniamagda moniamagda viaBeLikeBlair BeLikeBlair
dominique
19:13
4155 08ae 390
Reposted fromaboutagirl aboutagirl viamefir mefir
dominique
19:13
6573 2226 390
Reposted fromaspazja aspazja viaBeLikeBlair BeLikeBlair
dominique
19:09
Bezgraniczna miłość ku niemu przekształca się i przeradza na krzywdę słabego jej ciała i ducha omdlałego.
— Przedwiośnie - S.Żeromski
Reposted frombeinthe beinthe viacytaty cytaty
dominique
19:09
dominique
19:08
a co jeśli nigdy nie zapomnę? jeśli rysy Jego twarzy już zawsze zostaną mi w pamięci? jeśli jakikolwiek Jego uśmiech, nawet ten ironiczny, za każdym razem będzie zwalał mnie z nóg? jeśli Jego spojrzenie przypomni mi wszystko co było? jeśli już zawsze będę Go kochać, a każda noc stanie się udręką? co jeśli ta miłość jest tą jedyną? gdzie mam szukać ukojenia, gdy wszystko zacznie sprawiać mi ból? kogo mam prosić o pomoc, gdy uczucie zacznie rozdzierać mi serce?
Reposted frommefir mefir
dominique
19:08
7770 8dfe 390
Reposted fromeklerrka eklerrka viamefir mefir
dominique
19:08
Nie potrzeba tragedii albo wojny, żeby zrobić zawirowanie w życiu człowieka.
Wystarczą wspomnienia.
— Ali Shaw - Dziewczyna o szklanych stopach
Reposted frommyname myname viamefir mefir
dominique
19:07
5830 7175 390
Reposted fromseqel seqel viamefir mefir
dominique
19:07
naukowcy odkryli, że świat składa się z neutronów, protonów i elektronów. zapomnieli wspomnieć o kretynach.
Reposted fromlabellavita labellavita viamefir mefir
dominique
19:07
Bawiły ich oboje niezgrabne młodzieńcze próby życia, smuciła mądrość czasu.
— Vladimir Nabokov, Ada albo żar
Reposted frompiksele piksele viamefir mefir
dominique
19:06
znowu jestem sam, widzę, jak mokną serca miast.
— Huczu.
dominique
19:05
Zakochaj się, a każdy wszędzie, wszystkie rzeczy, wszystkie słowa oznaczać będą miłość. To samo dzieje się, kiedy kogoś utracisz.
— Jonathan Carroll ,,Poza ciszą''
Reposted fromobnoxious obnoxious viazabka zabka
dominique
19:04
0350 3398 390
Reposted fromimchuckbasss imchuckbasss
dominique
19:03
    za oknem jesień, to już jest chyba trzecia w tym roku
     
— huczuhucz
Reposted fromwelovekate welovekate viakatalama katalama
dominique
19:02
7206 33ba 390
Reposted fromsoay soay viamefir mefir
dominique
19:01
Je­den naj­ważniej­szy człowiek za­wodzi, przes­ta­jesz ufać wszystkim. 
Reposted frompunkahontaz punkahontaz viamefir mefir
dominique
19:01
przykre jest wierzyć w kogoś bardziej, niż w samego siebie.
Reposted fromkalesony-dziadka kalesony-dziadka viamefir mefir
dominique
19:01
Potrzebuję iluzji, złudzeń jak powietrza
Bo nie mogę przestać pompować mego serca..
— Furiat, oczekujący cudu.
Reposted fromthejelly thejelly viacytaty cytaty
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl